Kan du sälja en programvarulicens utan problem?

Fråga:

Kan du sälja en programvarulicens utan problem? Vad måste nya köparen göra exakt? Måste logga på Institutet och registrera programvaran på eller göra säljaren har ägt programvaran förinstallerad, tecken att han har sålt denna programvara? Bakgrund: Utarbeta varor programvara för ett företag är eftersom det inte längre säljs, sedan byta till SAP.


Svar:

Försäljningen av programvaran är möjligt när som helst med manuell och ursprungliga originalskivorna om licens dokument inte uttryckligen säger något annat.

Jag har köpt själva programvaran med en dator. Sedan bara ha mig på programvaruföretaget när en användare med licensnummer kom in och körde den.

Ju större paketet, större ja ansträngningen. Ständigt övervakade system, bör du fråga om det behövs på företaget.