Kan du sälja som ALG 2 mottagare på ebay varor och generera inkomster eller inte?

Fråga:

kan jag göra 2 mottagare av faktiskt ebay försäljningen som ALG och öka min inkomst eller inte?


Svar:

För att göra alla olägenheter av vägen - du ska sälja en hel - göra men en kommersiell display. Med detta, är du skyldig att ingen satsning. Du måste bevisa emellertid kontoret jämfört med inkomster och utgifter - med jämna mellanrum. Du kan göra det med en vinst / förlust uttalande.