Kan du sätta upp en husbil på din fastighet?

Det beror helt på zonindelning förordningar i delområde och samhället. Arbetstillstånd kontor av det lokala styrande organet bör kunna berätta du med ett telefonsamtal vilka krav måste vara uppfyllda för att göra detta.

Till exempel kan det finnas överseende bestämmelser för tillfälliga anläggningar, eller du kan behöva ha en godkänd avloppsrening system för bortskaffande (stad eller septisk), det kan finnas begränsningar på huruvida en ockuperade bostad tillåts även på egenskapen (t.ex. industriområde), och om så är fallet, där på fastigheten det kan vara placerade (bakslag) och så vidare.

Ans 2 - förutsatt att den lokala myndigheten godkänner installationen, finns det fortfarande många dyra beslut att fatta. Du behöver en vattenförsörjning (eventuellt även en brunn) en elförsörjning och nästan säkert en septiktank och fältet. Dessa tre element ensam kan lätt överstiga $40.000-