Kan du skapa motorvägar i Sim City samhällen?

Nej, du kan bara skapa asfalterade vägar och grusvägar.