Kan du ta 600 mg ibuprofen med muskel relaxers?

Kan du ta 600 mg ibuprofen med muskel relaxers?

beror på den muskel relaxer en av de vanligaste är tizaniden och ja med som