Kan du ta Wellbutrin Prozac och Ritalin på gång?

Kan du ta Wellbutrin Prozac och Ritalin på gång?

Rådfråga en läkare först!

Användning av Wellbutrin associeras med en dos-med risk för kramper. Den uppskattade förekomsten av krampanfall är cirka 0,1% vid doser upp till 300 mg/dag och 0,4% vid doser mellan 300 till 450 mg/dag, men ökar nästan tiofaldigt mellan 450 mg och 600 mg/dag. Risken kan också öka under coadministration med selektiva serotoninåterupptagshämmare, som Prozac.

Jag är osäker på hur Ritalin skulle blanda med allt detta.