Kan du utesluta lärlingar från betalning av ekonomi - om anställda få detta?

Fråga:

Är det tillåtet att neka ekonomi praktikanten om de får anställda? Eller den har att erbjuda här samma rättigheter för alla?


Svar:

Ingen har att erbjuda allt inte alla. Om det finns kollektivavtal, det beror regleras.