Kan du välja för skatterna inte tas ut av din bonus check?

Kan du välja för skatterna inte tas ut av din bonus check?

Normalt inte tas skatter vid betalning så att människor inte kan undvika att betala dem. Om du beskattas påstår för mycket du det tillbaka i slutet av beskattningsåret.