Kan en ARGE på grund av återkallande av en advokat, komplett harts fyra låsa?

Fråga:

Jag förlorade, min advokat har arkiverat en återkallning fråga nu ARGE vägrar mig harts min fyra betala och säger att hon skulle ha att vänta tills jag kommer ut med något, min hyra har den ARGE också inte längre betalas, så jag ska gå ner i lägenheten och är tvungen att flytta, nu har jag hittat en lägenhet, och hyresvärden sa jag få det att , problemet är, det som nu Låt nu så ta mig till ARGE och vara hemlös och svälter mig qerstellen på grund av wiederruf och jag tack vare vilken sedan snart hemlösa bin.meine fråga är.


Svar:

Du har tyvärr nciht skrivet vad i det angripna beslutet är och även om ett överklagande tas upp.

Men konsortiet måste betala det själv anser vara rätt. Endast om du redan är en advokat, skulle hon lösa det med en brådskande begäran.