Kan en baseball team handel deras utkast plockar?

Förslag till val kan inte handlas. Dessutom kan inte en spelare en gång utarbetat handlas fram 1 år till dagen efter undertecknandet. Detta förklarar många gånger när en spelare handlas för en spelare namnges senare (Jeremy Bonderman var en spelare namnges senare i Jeff Weaver handeln 2003 eftersom Bonderman undertecknades den 2 augusti 2002 men Weaver var handlas den 6 juli 2003 så Oakland hade att vänta till 2 augusti 2003 att handla honom så han kallades en spelare namnges senare)