Kan en domare kommentera bevis?

Kan en domare kommentera bevis?

Definiera vad du menar med "kommentar."
En domare kan AVSE bevis om dess typ, och för vilka det introduceras, och i andra allmänna ordalag under hela rättegången.
Som allmän regel rättsliga regler kan de inte göra någon kommentar eller observation om dess vara "stark", "svaga" eller irrelevant"eller på något sätt röst meningar om dess användbarhet eller tillämplighet. Om du har en specifik fråga om ditt fall, samråda med den advokat som företräder dig.