Kan en obligatorisk del computing Tiger begära kontant sin andel av arvet?

Fråga:

Är det sant att en obligatorisk del computing Tiger alltid en Heirship ärva kontant jämfört med den har. är dessa då tvungna att likvidera tillgångarna?


Svar:

En grupp av nära släktingar till avliden kan vara arvslös inte så lätt. Det finns barn (legitim eller illegitim, också enfödde och ännu ofödda barn) och föräldrarna, men bara så långt som de inte skulle uteslutas vid dödsfall av ett ytterligare möte.

Aschiner: en minsta rätt i dödsboet har rätt till de obligatoriska arvingarna. Minsta kravet är en avtalsenlig anspråk

Betalningen av en summa pengar,

Hälften av de rättsliga arv på grund av den legitima i sig är densamma.

Laglotten är för en laglig följd endast därför inte komma till kursen, eftersom avliden har arvslös hans lagliga arvingar eller några av dessa ersättning funktion, antingen genom bequest och eller hans negativa kommer. Alltså, rättsliga hinder används hans testationsbehörighet.