Kan en oss justitierådet åtalad och bort från office?