Kan ett arv hit från återvinnas?

Fråga:

Jag har ett problem. Någon dog i våra omfattande förbindelser. DAA inte att ärva det acceptans, är alla nära släktingar har slagit ut arvet. Då det slutade med mig, och jag tog den, ensam, att sätta stopp för hela. Medan jag visste dock att det finns faktiskt ärva något. Det visar sig nu nämligen för mig att det är mycket sannolikt att ärva något. Och som förmodligen har spridits. Eftersom den sista personen som har utslagen arvet ställer krav på mig nu på en gång. Hon kan återvinna arvet från slitna ut eller möjligen Stämma? Hon gjorde det innan.


Svar:

Såvitt jag vet, en en gång frispråkig arv undantag är giltig och kan ångras. Ett undantag som arv är skriftligt och dokumenterat ja domstolen. Du är så inte orolig, det kan ingen hävda att du.