Kan fortfarande överklagandet ges in efter 4 veckor mot ett betalningsföreläggande?

Fråga:

En order var kvar av misstag. Stället kallades borgenären, vad detta men knäppte upp själv. Efter en månad verkar nu ordning tillbaka i händerna. Kan jag oppositionen därför omedelbart ännu, även om invändningsperioden är bara 2 veckor och därför har gått ut?


Svar:

OK, Dunning, invändningsperioden missade.

  • Har du fått förordnande om verkställighet redan?

  • Hur som helst, även om sent, Manhnbescheid fortfarande oppositionen överklagande

  • När Vollstrekcungsbescheid kommer, sätt omedelbart oppositionen. AVSNITTET 700 ZPO.

  • Domstolen ger sedan saken till den domstol som utfärdade betalningsföreläggandet (oftast den samma maträtt).

Då är erstmal igen ales till "Noll"

Fortfarande, ingenting går förlorat.

I avsnitt 690 tillämpa ZPO ff