Kan fortsätta förfarandet tillfälligt vilande - som ingår i en konkurs - efter konkursen?

Fråga:

Jag har ansökt om konkurs, som initierades också av tingsrätten. Jo, hade jag tre tvistemål där borgenärerna om betalning av tjänster har stämt mig före ansökan om konkurs. Dessa förfaranden har gjorts nu tillfälligt vilande. Nu har jag fått information att förfarandet kan återuppleva efter konkursen, om borgenärerna inte kräver att konkursbouppteckningen. Sedan varför har jag registrerat insolvens?


Svar:

Varför du fortfarande har i avvaktan på obestånd, är inte tydliga. Självklart, du hade en rådgivare i detta avseende. Vad uppenbarligen gjorde dina fordringsägare och gjorde det en stroke genom lagförslaget. Din eventuella återstående skulder fizzles så. Eftersom du kan göra i livet av Insolzenz med resterande skulder bara en gång, kommer att du behöva komma på förmodligen de kommande 30 åren för skulden. Bör också vara tydligt vänner, dina fordringsägare har ingen fordran förlust försäkring, som inträffar vid insolvens. Annars skulle du har valt inte så och godkände möjligheten att insolvens med resterande skulder. Eftersom då de skulle ha åtminstone en del av sina fordringar.