Kan frivilligt pensionsavgifter som jag betalar för min fru, krediteras skatten?

Fråga:

Kan frivilligt pensionsavgifter, som jag betalar för min fru (så att hon får senare pension) är berättigade till min skatt? Kan jag ange skatten?


Svar:

Ja, gem. § 10 punkt 1 nr 2 b i EStG.