Kan jag använda en 4 J ATZ reps retroaktivt på 6 år förlänga, d.g. föredrar tigga passiv tid?

Fråga:

kan jag använda en 4 J ATZ reps retroaktivt på 6 år förlänga, d.g. föredrar tigga passiv tid? För närvarande börjar passiva perioden 3/2013, för att föredra (min AG skulle vara intresserade) på 3/2012, fördrag av 4 till 6 år bör man "aufgestpockt". Är detta möjligt med retroaktiv verkan? MfG


Svar:

Inte riktigt, speciellt om staaen.tliche har varit att främja.

Sådana ämnen kommer att råda fackföreningarna, så fråga.