Kan jag använda mina föräldrar som garanter för mig?

Fråga:

Kan jag använda mina föräldrar som garanter för mig när det gäller studie-relaterade lån som jag frågade eftersom jag får ingen betalning från mina föräldrar? På något sätt skulle en garanti motsäga varandra här. Fungerar det fortfarande?


Svar:

Om dina föräldrar vill och har nödvändiga tillgångar kan de ju gå i god för dig. Men de måste också håller och underteckna en försäkran om garanti.