Kan jag ärva från advance laglott barnen, så att de kan senare återhämta sig något mer?

Fråga:

Hur är det med den obligatoriska delen kan jag förskott ärver från dessa mina barn (före döden), så att de kan senare få nix kulturarvet?


Svar:

Ja, skulle jag erbjuder ett avgångsvederlag som ett förtida arv, som naturligtvis måste det vara ansett att detta redan är betalt. Detta avgångsvederlag kan vara så därför lägre. Det är självklart även barnen eftersom de redan var ett belopp som endast således skulle vara mindre med motsvarande rabatten. Då jag skulle göra betalningen mot den av ett undantag. Han måste förhandlas fram men också bestyrkas.