Kan jag även ogifta hantera arv och gåva som gifte sig med?

Fråga:

Det finns en möjlighet, även ogifta temat för arv och donation kontroll så att det gäller samma hemvist och arv (som obligatoriska delar) som när gifta människor? Jag vill säkra bättre min partner så. Dock bör inte ett äktenskap. Eller att lagstiftaren här matar spärren och det finns bara "vägen ut" i äktenskapet?


Svar:

Det finns redan ett system, det finns ingen som i andra länder med oss. Om du vill säkra din partner, måste du ta itu med en privat kontrakt. Det bör diskuteras med en notarie och ställa in. Med oss finns det så många fallgropar för inte gift, det är tyvärr enda sättet.