Kan jag avsluta min hemförsäkring?

Fråga:

Jag har ett hushåll av Provinzialen, som kommer att köra i 5 år. 3 finns nu i slutet av December. Jag måste nu vänta 5 år eller kan jag avboka som nu?


Svar:

Såvitt jag vet, att hemförsäkring direkt efter eller avsluta händelse av skada. Annars finns det uppsägningstiden i kontraktet. 3 månader är normalt.