Kan jag bara återkalla ett tillstånd att autogiro och ersätta den med en stående order?

Fråga:

Jag gav en autogirering till min elleverantör och vill så snabbt som möjligt ångra gör. Vad gör jag?


Svar:

Titta på kontraktet. Det finns verktyg som kommer att leverera endast mot autogiro. (Jag kan höra dig men bra, som en fågel, jag har tagit bort det från den).