Kan jag betala bidrag till kompletterande pensionsfonden betalade mig?

Fråga:

Jag var under många år anställd. Min arbetsgivare för mig i kompletterande pensionsfonden har betalat vid denna tid.

Jag är frilansande sedan 5 år nu, och har betalat bidragen från sin egen ficka och har ändrat kontraktet på mig.

Fråga: Är det möjligt att dra tillbaka dessa inlägg till mig?


Svar:

Om ett uttag innan du går in i pensionsåldern är möjligt, kan du hänvisa till din kontraktshandlingar, eller giltiga AGBsder extra tillförsel kontanter.