Kan jag betala pension insurance inlägg ännu för 2011? Finns det tid? Vad kostar det?

Fråga:

Kan jag betala mer bidrag för saknade tider för 2011 i att pensionsförsäkring? Finns det en tidsfrist? Vad skulle det kosta? Orsaken var, hade senaste åren full nedsättning på grund av arbetslösheten gynnar II och därför dessa tider inte var pensionsförsäkringen rapporterade, nu har jag en lucka under försäkringen.


Svar:

Bästa du stänga av ett möte med pension konsulten tyska pensionen försäkring och du avmarkerar detta platta kan inte säga vad det skulle kosta för dig. Det är emellertid möjligt att göra betalningar (också längre retroaktivt).