Kan jag boka bara ett kvitto på betalning anges på 30.12.2015 på kontot med mig för 2016, eller måste han år 2015?

Kommer i vägen för din bokföring på det, och om relevanta betalningen faller ITA enligt avsnitt 11, 1 mom, dömer 2 eller inte.