Kan jag dra av kostnader för företag flyttar från skatten?

Fråga:

Vi planerar bara utflyttning av delar av mitt företag olika kontor. Kan jag dra av kostnader därmed från skatten?


Svar:

Naturligtvis, som orsakas av operationen.

Driftskostnader = kostnader som föranletts av operationen.

Ingen operation, ingen gå drift skulle vara nödvändigt, så omlokalisering kostnader är kostnader i näringsverksamhet.