Kan jag dra av underhåll skatt?

Fråga:

Min fru och jag har skiljt oss 2008 och skilsmässan kommer att slutföras senast 2009. Vi är för 2008 "Zusammenveranlagt"! Kan jag dra av skatt separat underhållsstöd för 2008, även om vi är tillsammans? Hur är det med underhållsbidrag för barnen efter 2009? Kan du dra av som också?


Svar:

Om du fortfarande har den kombinerade investeringen, men fördelarna ges fullt ut.

Också rent från logig här, det kan vara men nej, att det är att vara även en extra bonus med kombinerade investeringen.

Där gg för skilsmässan. skall betala underhåll av den så kallade riktiga uppdelning. Vem gör underhåll, kan dra bort de speciala upplagorna, den andra skattepliktig.

Artikel 10, punkt 1 nr 1 ITA upp till 13805,-per år.

Underhåll för barnen är inte avdragsgill