Kan jag gå med 63 år under följande omständigheter i ålderspension?

Fråga:

Jag hänvisar till en sjukpension sedan 2003 och är gravt funktionshindrade med 60 procent. Om jag inte EU-berentet varit skulle vara, ska jag gå med denna grad av funktionshinder med 63 år i ålderspension, utan avdrag kan. För en tid sedan berättade pensionsförsäkringen att min sjukpension skulle men betalas till min 65 år i livet och först då skulle komma in pension. Min fråga är kan jag nu under dessa omständigheter (för närvarande EU pension och 60 procent svåra funktionshinder), ta emot ålderspensionen vid 63 år utan något avdrag? Tack för svar...


Svar:

Ingenting - du hänvisar till full funktionshinder pension ändringarna av pensionen, bara barnet ges ett annat namn.

När det partiella funktionshindret pension pension, kunde beloppet öka i omvandling i ålderspensionen, om du inte var fortfarande anställd.

När du upplever mer exakt, har skrivit blnsteglitz redan.