Kan jag hyra ut en lägenhet som för mig gratis (eller hus) mot en avgift.

Fråga:

Jag bor i ett hus som räntefria hyra lämnades till mig. Kan jag hyra en separat lägenhet här i kammaren och hålla hyran som inkomst / skattepliktiga?


Svar:

Vad är den rättsliga grund som den har lämnat huset hyresfria vänner?

Avtalet att göra så?

Vad är ekonomisk bakgrund?

Vilka tider tas för detta system.

Exempel (inte uttömmande):

  1. Mormor till barnbarn "du använder som i mitt hus i Tübingen, hur du studerar det. Se trädgården "då du kommer det lever om så behövs med flickvän, om du gör trädgården.

  2. Erbonkel brorson: "Jag överföra vänner nyttjanderätten på min 2 familj hus under dina studier, inklusive marknadsföring, upp till 31 03 2021 senast." Sedan kan du hyra. (kontraktet kräver certifiering).