Kan jag köpa ett företag med befintliga servicenummer?

Fråga:

Hej tillsammans,

kan jag köpa ett företag med en befintlig servicenummer? Vilka är förutsättningarna?


Svar:

Detta är en fråga av villkoren i kontraktet med servicenumret, företaget har med leverantören av tjänsten telefonnumret.

Om servicenumret för exempelvis programvara katastrofbistånd slås och du köpa denna GmbH ändrar den ut och de nya personal, bestående av från vänliga damer sak innan stönade uppringare i olika grader, som förmodligen skulle kunna avbryta om något om vilken typ av telefonservice kallas i fördraget.

Om du köper denna GmbH men och i stället för programmets hjälp-ett bokföringsprogram, då programmets hjälp-en grafik program erbjudande, borde inte det vara ett problem.