Kan jag öppna ett konto för mitt barnbarn själv, eller hans föräldrar måste göra något?

Fråga:

Hej, skulle jag vilja öppna ett konto för min nyfödda barnbarn. Det kommer att köras till hans namn, och sedan ha tillgång så snart han är även en vuxen. Kan jag använda som gör eller måste jag åka dit någon gång son/daughter-i-rättspraxis med min Bank, eftersom två är så rättsliga företrädare för mitt barnbarn?


Svar:

Barn måste samtycka till att öppna ett konto. Eftersom de styr men också förfoga över tillgångarna i sina barn, kan du öppna kontot inte för barnen. Föräldrarna har att göra detta. Ett belopp kan då överföring till detta konto av sparplan eller vid speciella tillfällen.

Det är viktigt:

  • Kontot bör köra på barnen, så att de kan dra nytta av deras befrielse order och vid behov också av NV certifikat högre utsläppsrätter och betalar ingen skatt på kapitalvinster.

  • Ett sparkonto förlorar pengar eftersom den 0,5% räntor från inflationen i 2-3%. Så man bör hellre använda ett tag eller en Banksparplan. Alternativt eller i tillägg kan du ställa in också en fond sparplan (konservativa balanserade fonder) om horisonten av anläggningen är minst 12 år.

  • Konto förvaltningsavgifter minskade ohenhin redan låga inkomster, dvs barnkonton bör vara kostnadsfri och förbli idealiskt även efter myndighetsålder.