Kan jag sälja mitt hus under värdet även om banken (eftersom krediten) i landet registrera utdrag ste

Fråga:

Jag gillar att gå på det privata obeståndet. Jag skulle vilja men innan mitt hus till en vän långt under försäljning (så att huset inte i dödsboet insolvens i höst) men säga banken, även om banken, på grund av finansieringen, i landet registrerar utdrag. Kan jag göra det eller jag är straffbart? Vilka krav behöver du gå in på privata insolvens? Jag behöver snarast ett råd, men en som motsvarar 100% och även en Otto-normal konsumenten förstår människor!


Svar:

Att förutse det: som går fel.

  • Sedan banken i fastighetsregistret, måste de vara ersätts i försäljning, så att skulden betalas inköpspriset eller köparen övertar skuld, men endast med samtycke från banken när det gäller.

  • Sälja under värdet (punkten med databasen timeout), gör du dig själv straffbart, eftersom du dra kammaren av insolvens och därmed skadat borgenärerna.

  • Med sådan en flytta gefähdest du också insolvensförfaranden, eftersom varje borgenär som senare får ut kan göra fortfarande trasiga dessa vänner inom tolv månader efter domstolen resterande skulder med en motsägelse.