Kan jag skicka dokument för inkomstdeklaration ännu?

Fråga:

Jag glömde av misstag ett kvitto - inte obetydlig mängd - på min självdeklaration skall bifogas. Kan du skicka in så något ännu?


Svar:

Men klart. Även om beslutet var redan där. så länge överklagande tidsfristen inte gått ut (1 månad) är en förändring fortfarande möjligt. Men vet att det är bättre, om du skickar det, innan anmälan görs.