Kan klindamycin fosfat aktuell lösning användas för att behandla rosacea?

Kan klindamycin fosfat aktuell lösning användas för att behandla rosacea?

Studie säger...

Ja verkligen!
http://www3.InterScience.Wiley.com/Journal/119291263/abstract