Kan majsmjöl senaste 7 åren?

Det kan, om det är vakuumförpackade och förvaras på en sval, mörk plats.