Kan majsmjöl verkligen döda myror?

Nej, myrorna bara äta det!