Kan man lita på bankerna?

Fråga:

Helt kätterska gånger frågade: kan man lita på bankerna faktiskt? Så ofta som dessa är verrkalkuliert eller har sålt ut, ska du lita på men verkligen inte längre. Men vad är alternativen?


Svar:

Tja, inte så kommer runt, har ett konto någonstans. Och för att lägga pengar under kudden hjälper inte förmodligen också. Det är naturligtvis ett alternativ till överläggningarna i bankerna: att bilda en egen åsikt och allt kritiskt ifrågasätta vad en som erbjuds.