Kan min Bank som en vanlig erhållande av medel införa en löneutbetalningen?

Fråga:

Mitt problem är att min "andra basen" från nästa år skriver redovisning avgifter, om det finns ingen regelbunden betalning, "speciellt" innehåll.

Som jag redan har skrivit, är det min andra Bank där jag öppnade ursprungligen endast ett konto, för att leda min gratis lönekonto till min "första bank". Min första bank i sin tur bara toll free erbjuder kontot, när en vanlig icke-kontanta betalning görs. Det har, varför alltid (har gränsen nåtts, chefen säger att det är kontantlösa, Bank säger det skulle bomma för insättning, jag tror det var på tiden), inte arbeta ut med min lön. Så öppnade jag "andra kontot", som var kostnadsfritt utan tillstånd, bara ens till och skjuta en viss att generera "kontantlösa" betalningen till det första kontot.

Nu, min andra bank vill ha men min lön som en vanlig kvitto. Jag vill inte att en där) jag tror det inte måste vara intresserade av min Bank b) hade jag redan min första bank således problem c) jag vill spara min chef den byråkrati och d) var det redan tvivelaktig på första bank med honom...

Och "särskilt": en regelbunden kassakvitto finns redan av min Herschiebere, kan kommandot banken det, att det måste vara innehåll?


Svar:

Bankerna order inte, men de ligger i själva lagstiftningen, vilka avgifter de laddning och vilka villkor de kör ett konto utan kostnad.

Det är legitimt att locka lön betalning av arbetsgivare eller jämförbara inbetalningar till grund för undantaget.