Kan min livskamrat solidariskt tas med mig under hela?

Fråga:

Kan min livskamrat solidariskt tas med mig under hela? Han har inte undertecknat fördraget på frågan men bara jag. Det var ett kontrakt för undervisning för min dotter att ´, min andra har också något att göra med henne, hon är inte hans dotter och han har också ingen vårdnad. Jag har använt sitt kontonummer på gång men för att återta doktrinerna, men det finns en finansiell tvist, där vill de ta honom med mig som gemensamt och flera gäldenärer begär nu.

Är detta juridiskt möjligt? Om ja eller nej, var hittar jag lämpliga punkterna?

Tack.

kati1306


Svar:

Gemensamma och flera gäldenärer definieras enligt följande i artikel 421 BGB:

Skulden endast en gång att begära mer en prestanda som alla åtagit sig för att orsaka hela showen, borgenärerna i vägen, men utförandet är rätt (gäldenärer), borgenärerna kan kräva alla eller en del av prestanda fritt av var och en av gäldenären. Alla låntagare fortfarande till uppfyllelsen av hela prestanda.

Varje gäldenären har så för den totala skulden att stiga och inte bara för en del av den. I denna situation kan borgenären välja vilken gäldenären han tar. Uppfyllandet av en Gesamtschuldners effekt lättnad också för de andra.

Detta avsnitt gäller inte i ovannämnda situation. Endast i äktenskap, skall vardera maken ansvara solidariskt. På grund av livet följeslagare har undertecknat ingenting, han är en utländsk fysisk person mot vilken han kan göra gällande anspråk på troende.