Kan något leva utan vatten?

"nej!"

Faktiskt, det beror. När du säger "kan något leva utan vatten", menar du någonsin? eller leva länge utan vatten? Om du menar någonsin, sedan vet nej, jag inte av något som kan leva utan vatten. Men det finns många saker som kan gå för länge utan vatten, som kameler etc.