Kan rätt till nyttjanderätt till avskärmning ut?

Fråga:

Kan du förvänta dig i Zwangsversteigerungsfall att referera till, om det inte längre äger, men har endast en nyttjanderätt (rätt till bostad) ur hans hus?


Svar:

Vanligtvis är en registrerade bostad eller en registrerad nyttjanderätt en garanti för att som inte säljs.