Kan sjukdomen frigöra sig från platsbehovet i vintern?

Fråga:

Är det att lämna om det är på grund av sjukdom eller fysiskt funktionshinder möjligt göra sig av med den driftning och sprida obligatorisk på vintern officiellt?


Svar:

Det är oftast möjligt. Läs mer om i din stad och kommun. Det är definitivt viktigt att du informerar dem så snart som möjligt om att du nu kan komma till din rum plikt att förhindra så att du kommer att hållas ansvarig om någon skulle komma till skada.