Kan Thyssen kompensera den öka kostnaden för råmaterial?

Fråga:

Jag tror att det kommer att vara avgörande för Thyssen, som de ta itu med den öka kostnaden för råmaterial. Att vidarebefordra de extra kostnaderna till kunder helt verkar osannolikt, eftersom förmodligen inte verkställbart. Hur kunde kostnaderna kompenseras?


Svar:

På grund av den höga differentieringen är gruppen ThyssenKrupp endast relativt lite av de järnmalmspriserna beroende på (min uppskattning 20-25%). Hur kan en stor andel (min uppskattning 70%) mycket kort sikt och passerade resten med en tidsfördröjning på 3-9 månader till köparen. Andelen inte verkställbar prishöjningar är mycket låg och kunderna har inget annat alternativ än att söka efter de "mest korkade leverantörerna".

Prisfluktuationer råvara kommer att leda till dyrare produkter med ThyssenKrupp och en ökning i våra priser.