Kan tillfällig rökning lätthet astmasymtom?

Nej!!!
Jag har astma och rökning gör det värre, de flesta som röker är mer mottagliga för bronkit, förkylning, astma, lunginflammation, andsinus problem på grund av att göra dina lungor svag av rökning och således gör dig sjuk och slutar upp att fånga varje sjukdom som du utsätts för.
Det finns absolut ingenting som rökning är bra för.

-Även om detta kan vara sant för de flesta, är det inte sant för alla:

http://www.booksie.com/health_and_fitness/article/stevebasnett/can-smoking-alleviate-Symptoms-of-Asthma