Kan två familjemedlemmar som bor i en lägenhet - få någon vårdbidrag

Fråga:

är absolut nödvändigt, 2013 en ny bedömning om 2012 är en underhåll nivå.

och

få både (far 91 år, handikappade och son interfererar med geistig, har funnits vård) en underhåll nivå. leva tillsammans i en hyrd lägenhet. både av dottern, som bor någon annanstans är omhändertagen.


Svar:

Hur ofta bedömningen ses över, kommer beslutar detta Office vård; Du kan inte fly undan den. Och: två äldre människor som bor i en delad lägenhet, kan få både pengar för vård. Beroende på behoven hos personen i det avseendet. Du kan bara inte ömsesidigt används (som är den person som tillhandahåller bistånd) som en vårdgivare.