Kan vara runt en patient genomgår strålbehandling orsaka dig att bli steril?

Det finns tre huvudsakliga divisioner av strålbehandling, baserat på den källa som genererar strålar: 1. strålning (xrays, gammastrålning, beta strålar) produceras från ventilen glada med hög spänning. Dessa är bara runt när strömmen är på, precis som en elektromagnet har ingen magnetism när avstängd. 2. strålning produceras av en radio-aktiv källa som radioaktivt kobolt. Dessa kan släppa ut aktivitet i tusentals år, och kan inte vara "avstängd". Källan är inneslutna i en bly-fodrad låda och bara kan "stoppas" genom att stänga en bly slutare. Detta är som en glödlampa kontinuerligt bränna men avger inget ljus om dörren är stängd. 3. strålning från små nålar som innehåller radium i kroppen. Jag vet inte om du menar a Stående nära patienten under behandlingen eller (b) stående nära patienten efter behandlingen är klar. Bara i fall 3 kan du få all strålning från patient efter behandling, och om en partner kan få råd inte att dela en säng tills nålarna har tagits bort. I övriga fall är det osannolikt att du skulle vara rätt nära under behandling. Radioaktiva spårämnen t.ex. drycker med tanke på att testa sköldkörtelfunktionen, innebära en minut och ofarlig mängd strålning.