Kan växter växer bättre med plastfolie runt dem?

Generellt Ja, wrap hjälper till att hålla en varm fuktig klimat runt anläggningen.