Kan vierler en harts gjorda av harts, fyra få behålla kulturarv? ...?

Fråga:

Om jag får inga pengar för föräldrar snart men vill bo kvar på mammaledighet, (barn då endast 1 år), ska jag ansöka 4 full harts. Om då en förälder jag skulle dö eller båda, skulle den Office vill kulturarv. Såvitt jag vet, är det ett faktum.

Måste då betala mig mina bröder, och möjligen på grund av mig / IM Office sälja huset av mina föräldrar, att betala mig / kontoret?

Kunde jag missa tillbaka sedan på kåda fyra? eller kom förbi kontoret också retroaktivt?

Om de kommer med retroaktiv verkan, hur många år skulle ha retroaktivt till dig vid ett arv av harts fyra betala tillbaka?


Svar:

Byrån beslutar alltid den aktuella situationen, om den betalas ut eller inte. Alla skulle ha problemet, eftersom de kan ärva en dag. När sedan dags att du verkligen höst, då din ekonomiska situation är så, sade tjänstemannen, villkoren för köp av Hartz IV ges inte längre, betalningarna som ska justeras. Om du tänker bara på, bör du betala tillbaka då även den Hartz IV, om du vill gå tillbaka till ett arbete. Det vore emellertid ologiskt, höger?