Kända personer som HG Wells?

Kända personer som HG Wells?

Menar du "Tyckte kända personer H.G.Wells?"

Ja. Han var en mycket sällskaplig karaktär och njuta av alla typer och åldersgrupper.